Strona główna Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle

Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

  • Oś priorytetowa: 7. Spójność wewnątrzregionalna
  • Działanie: 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
  • Wartość projektu: 4 813 855,42 PLN
  • Kwota dofinansowania: 3 860 061,77 PLN
  • Okres realizacji: 10.2011 r. – 11.2012 r.

Zakres projektu:

  • rekultywacja zdegradowanego terenu poprzemysłowego,
  • budowa cypla z altaną biesiadną, zadaszonego baru grillowego z tarasem, wiaty na sprzęt pływający wraz z przystanią, pomostów pływających (zabezpieczonych barierkami ochronnymi), placów zabaw z bezpieczną nawierzchnią, ścieżki zdrowia, boiska wielofunkcyjnego (do gry w koszykówkę i siatkówkę) o nawierzchni sztucznej, budynku zaplecza boisk sportowych, placu do siatkówki plażowej oraz budynku sanitarnego ogólnodostępnego,
  • utworzenie placów do grillowania oraz miejsc do gry w szachy/warcaby,
  • budowa drogi dojazdowej i parkingów dla samochodów osobowych i autobusów.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania