Sesja Rady Miejskiej Jasła – 9 września

53

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Miejskiej Jasła –„Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm./ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 5 września 2019 r.

XVI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 9 września 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej /Druk nr 139/,
  2. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jasło przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji Jasło /Druk nr 141/,
  3. zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Jasło /Druk nr 142/,
  4. zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 140/.
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak