Strona główna Rozwój kapitału ludzkiego

Rozwój kapitału ludzkiego

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle. Projekt mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie miasta, których organem prowadzącym jest Miasto Jasło w latach 2011-2013. więcej ->

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców miasta Jasła. Projekt mający na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i społecznej lub niepełnosprawności. więcej ->

Romowie są wśród nas – szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów. Projekt mający na celu wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych Romów, aktywizacja zawodowa, propagowanie kultury, promocja i upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i obyczajowości romskiej. więcej ->

Rozmiar czcionek
Tryb czytania