Strona główna Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  • Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
  • Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  • Wartość projektu: 534 243,67 PLN
  • Kwota dofinansowania: 534 243,67 PLN
  • Okres realizacji: 12.2011 r. – 06.2013 r.

Zakres projektu:

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III w 9 szkołach podstawowych (liczba uczniów objętych projektem – 2120, liczba godzin zajęć dodatkowych – 6208),
zakup pomocy dydaktycznych na realizowane w projekcie zajęcia dodatkowe (np. rzutniki, tablice interaktywne, książki, ćwiczenia, plansze edukacyjne itp.).

Rozmiar czcionek
Tryb czytania