Strona główna Romowie są wśród nas – szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów

Romowie są wśród nas – szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 • Priorytet: 1. Zatrudnienie i integracja społeczna
 • Działanie: 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
 • Poddziałanie: 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej
 • Wartość projektu: 464 650,44 PLN
 • Kwota dofinansowania: 394 952,87 PLN
 • Okres realizacji: 03.2011 r. – 07.2012 r.

Zakres projektu:

 • zorganizowanie 7 kursów zawodowych (prawo jazdy, obsługa wózków widłowych, obsługa koparek i koparko-ładowarek, układanie kwiatów, szkolenia z aktywnych metod poszukiwania pracy),
 • zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy romskiej,
 • przeprowadzenie dodatkowych zajęć językowych, zajęć plastycznych z elementami rysunku i rękodzieła, zajęcia taneczno – muzycznych,
 • zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia językowe, plastyczne i taneczno – muzyczne,
 • utworzenie kącika literackiego,
 • przeprowadzenie zajęć kulinarnych wraz z wyposażeniem kącika kulinarnego w dodatkowy sprzęt,
 • utworzenie punktu dostępu do sieci Internet, zakup komputerów i oprogramowania, przeprowadzenie zajęć informatycznych dla dzieci i dorosłych,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy, prawa mieszkaniowego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, spraw dotyczących mniejszości narodowych, pisania pozwów i pism procesowych, wniosków urzędowych.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania