Strona główna Romowie są wśród nas – szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów

Romowie są wśród nas – szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 • Priorytet: 1. Zatrudnienie i integracja społeczna
 • Działanie: 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
 • Poddziałanie: 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej
 • Wartość projektu: 464 650,44 PLN
 • Kwota dofinansowania: 394 952,87 PLN
 • Okres realizacji: 03.2011 r. – 07.2012 r.

Zakres projektu:

 • zorganizowanie 7 kursów zawodowych (prawo jazdy, obsługa wózków widłowych, obsługa koparek i koparko-ładowarek, układanie kwiatów, szkolenia z aktywnych metod poszukiwania pracy),
 • zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy romskiej,
 • przeprowadzenie dodatkowych zajęć językowych, zajęć plastycznych z elementami rysunku i rękodzieła, zajęcia taneczno – muzycznych,
 • zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia językowe, plastyczne i taneczno – muzyczne,
 • utworzenie kącika literackiego,
 • przeprowadzenie zajęć kulinarnych wraz z wyposażeniem kącika kulinarnego w dodatkowy sprzęt,
 • utworzenie punktu dostępu do sieci Internet, zakup komputerów i oprogramowania, przeprowadzenie zajęć informatycznych dla dzieci i dorosłych,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy, prawa mieszkaniowego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, spraw dotyczących mniejszości narodowych, pisania pozwów i pism procesowych, wniosków urzędowych.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content