Projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Kompetencje dla sektorów zadanie Anty-Covid”

59
logo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Do 31 marca 2021 r. trwa rekrutacja do projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizowanego przez PARP za pośrednictwem lokalnych operatorów.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Wsparcie obejmuje dofinansowanie do szkoleń oraz doradztwo z zakresu podnoszenia kompetencji w obszarach tematycznych rekomendowanych do przeciwdziałania negatywnym skutkom koronawirusa. Dofinansowanie udzielane jest w formie zaliczkowo-refundacyjnej poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów wybranego wsparcia udzielonego jako pomoc de minimis lub pomoc publiczna. Przedsiębiorca musi zagwarantować wkład własny w wysokości nie mniej niż 20% wartości netto usługi rozwojowej.  

Projekty w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe realizowane są do 30.06.2021 r.

Strony internetowe poszczególnych projektów:

Dla sektorów handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji: TUTAJ

Sektor IT: TUTAJ

Sektor komunikacji marketingowej: TUTAJ

Sektor żywności wysokiej jakości: TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy można złożyć za pośrednictwem strony internetowej PARP.