tarcza antykryzysowa
tarcza antykryzysowa

W ramach kolejnych tzw. tarcz antykryzysowych rząd wprowadził kilkanaście instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią. Z części z nich można jeszcze skorzystać, ale termin na składanie wniosków o cztery z nich mija już 31 marca br.

Poniżej prezentujemy kalendarium, do kiedy, gdzie i o jakie wsparcie, o ile wcześniej go nie uzyskano, można jeszcze wnioskować.

Do 31 marca 2021 r.:

 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców), z wybranych branż według przeważającego PKD działalności w ramach tarczy 7.0 udzielane przez Wojewódzkie Urzędu Pracy,
 • Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy według przeważającego PKD w ramach tarczy 7.0 udzielane przez Starostów, po ogłoszeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 płatników prowadzących działalność gospodarczą, według przeważającego PKD w ramach tarczy 7.0 udzielane przez ZUS,
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 i styczeń 2021 płatników prowadzących działalność gospodarczą, według przeważającego PKD w ramach tarczy 7.0 udzielane przez ZUS,

Do 10 czerwca 2021 r.:

 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców), objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w ramach tarczy 1.0 udzielane przez Wojewódzkie Urzędu Pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców), mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w ramach tarczy 1.0 udzielane przez Starostów, po ogłoszeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ramach tarczy 1.0 udzielane przez Starostów, po ogłoszeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tarczy 1.0, udzielana przez Starostów, po ogłoszeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców), nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w ramach tarczy 4.0, udzielane przez Wojewódzkie Urzędu Pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii:

 • Świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych w ramach tarczy 1.0 udzielane przez ZUS,
 • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
  w ramach tarczy 1.0 udzielane przez ZUS,
 • Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych według przeważającego PKD w ramach tarczy 5.0 udzielane przez ZUS,
 • Dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wybranych branż, w tym turystycznej, estradowej i wystawienniczej,
  z wybranych branż według PKD w ramach tarczy 5.0 udzielane przez ZUS,
 • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wybranych branż, według przeważającego PKD w ramach tarczy 6.0,
 • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne w ramach działalności artystycznej, twórczej, architektonicznej, na rzecz muzeów w ramach tarczy 6.0 udzielane przez ZUS,
 • Ponowne świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wybranych branż, według przeważającego PKD w ramach tarczy 7.0 udzielane przez ZUS,
 • Ponowne świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wybranych branż według przeważającego PKD w ramach tarczy 7.0 udzielane przez ZUS.

Więcej informacji  można uzyskać w zestawieniu: Tarcze antykryzysowe – aktualne wsparcie dla przedsiębiorców.