Wsparcie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

44

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 r. i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Wspiera również jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. Fundacja została powołana w celu realizacji unijnych i rządowych programów pomocowych na terenie całego kraju. Jest wiodącym Partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego w dystrybucji środków unijnych oraz Regionalnych Funduszy Rozwoju.

Od lutego br. Polska Fundacja Przedsiębiorczości, na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, udziela preferencyjnych pożyczek w ramach środków unijnych dla programów:

– wsparcie w ramach Funduszu Dostępności,

– wsparcie w ramach Przedsiębiorcza Polska Wschodnia „TURYSTYKA”.

Środki z Funduszu Dostępności są kierowane do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, spółek komunalnych i instytucji kultury. Mają na celu  likwidację barier architektonicznych i zmierzają do poprawy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi i osób starszych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 2 mln zł i jest oprocentowana w całym okresie kredytowania stawką 0,15% w skali roku. Okres spłaty wynosi do 20 lat i istnieje możliwość, po spełnieniu określonych warunków, umorzenia do 40% kapitału pożyczki. Pożyczka nie wymaga wkładu własnego.

Wsparcie w ramach programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia „TURYSTYKA” przeznaczone jest na finansowanie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej, zmierzających do rozwoju turystyki. Pożyczka jest udzielana prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej. Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia, które prowadzą do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub do wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 tys. zł
i jest oprocentowana w całym okresie kredytowania stawką od 0,0375%. Okres spłaty wynosi 84 miesiące, a pożyczka nie wymaga wkładu własnego.

Pytania dotyczące pożyczek można kierować do Pana Dariusza Blicharz – Specjalisty ds. pożyczek:  tel. kom: +48 538 516 948, e-mail: d.blicharz@pfp.com.pl

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia można uzyskać także na stronie internetowej Fundacji oraz jej Facebooku.