Uczniowie: Magdalena Kwiatek, Antonina Syrek i Tymoteusz Sokołowski z klasa III c realizują w bieżącym roku szkolnym projekt naukowo – badawczy pt.: „Jak zorganizować wycieczkę po Jaśle dla młodszych kolegów?”

Dzieci poprzez realizację kolejnych zadań dążą do rozwiązania problemu i uzyskania odpowiedzi na pytanie: Jakie działania należy podjąć, aby zorganizować udaną wycieczkę po Jaśle dla przedszkolaków?

Młodzi badacze ustalili jak efektywnie pracować w grupie badawczej. Przygotowali i przeprowadzili wywiady z przewodnikiem biura turystycznego, pracownikiem Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, z inspektorem BHP oraz z panią dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10.

Dzieci z coraz większym zaangażowaniem podejmują kolejne zadania , wykazują inicjatywę i twórczość przy ich wykonywaniu. Efektem realizacji projektu jest ich pogłębiona wiedza na temat zasad przeprowadzania wywiadów, samodzielnośćw prowadzaniu rozmów z osobami dorosłymi, głębsza świadomość społeczna. Rozwinęli umiejętność uważnego słuchania, analizowania zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce poprzez wyciąganie i formułowanie wniosków. Uczniowie nabyli umiejętność selekcjonowania wiedzy, rozwiązywania problemów, ustalania zasad we współpracy z innymi. Rozwinęli logiczne myślenie i myślenie przyczynowo- skutkowe, które z pewnością będzie owocowało w całym procesie nauczania. Potrafią dzielić się wiedzą i zdobytym doświadczeniem z rówieśnikami, co wzmacnia w nich poczucie własnej wartości i pewności siebie. Samodzielnie wykonywane zadania pobudzają i zachęcają dzieci do aktywności poznawczej, do kreatywności i rozwijania swoich pasji. Znają zasady współpracy w grupie i zrozumieli potrzebę odpowiedzialności podczas wspólnej pracy , potrafią efektywnie współpracować w zespole badawczym. Potrafią dokonać samooceny. Potrafią korzystać z Internetu w celu pozyskiwania wiadomości. Potrafią analizować i przetwarzać informacje pozyskane w procesie badawczym. Uczniowie chętnie prezentują efekty swojej pracy na forum klasy i włączają w realizację zadań swoich rówieśników.

Zespół badawczy w składzie: Aleksandra Forystek, Gabriela Forystek i Aleksandra Grzebień, realizuje w roku szkolnym 2017/2018 projekt pod tytułem: “Do czego można wykorzystać styropian?”.

Praca zespołu przebiega bardzo sprawnie, a współpraca z podmiotami zewnętrznymi (Fabryka styropianu “Arbet”, firma budowlana “Budowlaniec”, czy pracownia reklamy “Creo”) jest bardzo rzeczowa i efektywna.Członkinie zespołu badawczego nauczyły się m.in. jak efektywnie przeprowadzić wywiad, jak współpracować w grupie, jak nakręcić filmik oraz jak przeprowadzić eksperyment mający na celu stworzenie styropianu.

Uczniowie kl. VI d – Zuzanna Ciureja, Amelia Pawlinai Kamil Jarosz realizują projekt ,, Jaślanie i ściąganie. Jak jaślanie oceniają różne ściąganie?’’. Nastolatkowie badali opinie mieszkańców Jasła na temat ściągania w szkole. Prowadzili badania fokusowe za pomocą skryptu, czyli pytań w wersji elektronicznej, przeprowadzali także typowe ankiety oraz wywiady. Okazało się, że prawie wszyscy jaślanie, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, ściągali, ściągają i ściągać będą. Zdaniem większości ściąganie ułatwia życie, oszczędza czas, pomaga w nauce, a nawet umożliwia awans.

Słowo ,,ściąganie’’ kojarzy się głównie z odpisywaniem w szkole, ale oznacza również pobieranie plików na komputer oraz plagiat. W związku z tym uczniowie spotkali się również ze specjalistami – etyczką, kustoszem i sędzią. Pytali o ocenę procederu ściągania w różnych aspektach. Ich opinie były odmienne od zdania ankietowanych jaślan, bo, jak mówi przysłowie ormiańskie, lepiej być niemym niż kłamcą.

Uczennice klasy VIa: Anna Maczuga, Aleksandra Pelczar i Oliwia Pham Van pod opieką Barbary Goleń realizują projekt na temat: „Uśmiech dobry na wszystko. Jak uświadomić jasielskim uczniom, że uśmiech i poczucie humoru pomagają w życiu?”. Ligowiczki poprzez realizowane zadania projektowe chciały uświadomić wszystkim, jaką rolę odgrywają uśmiech i poczucie humoru w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Przyłączając się do obchodów Światowego Dnia Uśmiechu (obchodzonego w pierwszy piątek października) uczennice zorganizowały w szkole akcję „ Podziel się uśmiechem”. Rozprowadziły wśród uczniów żółte znaczki uśmiechniętej buzi- symbol uśmiechu. Namawiały, aby każdy poddał się refleksji i odpowiedział sobie na pytanie, jakim jest człowiekiem- wesołkiem czy ponurakiem. Uświadamiały społeczności szkolnej, że cechy charakteru takie jak: otwartość na ludzi, poczucie humoru, szczery uśmiech na twarzy, radość i optymistyczne nastawienie do życia są mile widziane przez innych. Uczestniczki projektu przygotowując plakat, gazetkę, ankietę skierowaną do uczniów, artykuł, jak również organizując konkurs literacki, czy „Kabareton- Śmiej się z nami”, uzmysłowiły wszystkim walory szczerego uśmiechu i pogodnego usposobienia. Przeprowadziły również wywiad z Panem Sebastianem Wiatrem, osobą z dużym poczuciem humoru. Zaproszony gość przyznał, że uśmiech i poczucie humoru pomogły mu w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Ligowiczki mają nadzieję, że poruszona przez nich tematyka zainspiruje zainteresowanych do rozwijania u siebie wyżej wymienionych cech. Na początek polecają motto: „Jeśli potrafisz śmiać się z siebie- to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru” (Molier).