Z KOLEKCJI REPORTERA SP nr 1…

53

Martynka Małecka, Leon Oszajca i Natalka Sokół z klasy III d Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle to uczestnicy projektu Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. Podczas swoich prac naukowo – badawczych na temat „ Znani i szanowani”, czyli jak w pamięci najmłodszych jaślan zapisać współczesne postaci Honorowych Obywateli Miasta odwiedzili MiejskąBiblioteką Publiczną. Podczas spotkania z Panią Barbarą Hamadą, pracownikiem biblioteki grupa ligowa miała okazję poznać dwie osobistości z zaszczytnym tytułem Honorowych Obywateli Miasta. W ciekawy sposób Pani Barbara zaprezentowała mistrza floretu Zbigniewa Skrudlikapostać wybitną i znaną w świecie sportu. Medalista olimpijski i mistrzostw świata, wybitny sportowiec – szermierz i florecista, trener kadry narodowej pochodzi z Jasła. Za otrzymany honorowy tytuł przekazał w darze dla mieszkańców miasta swój srebrny medal olimpijski, interesujące fotografie i pamiątki przywiezione z igrzysk olimpijskich.

Doceniana w świecie malarka Alicja Steger Zamojska w rodzinnym mieście swoich rodziców, wystawiła prace o tematyce fantastycznej. Kolekcje składającą się z 40 portretów znanych muzyków polskich oraz laureatów konkursów Chopinowskich ofiarowała dla miasta, gdzie są w stałej ekspozycji Jasielskiego Domu Kultury. Zespół ligowy miał okazję podziwiać 3 portrety z tej właśnie kolekcji, bo taką niespodziankę przygotowała dla nich biblioteka. Inne dzieła nieżyjącej już artystki na terenie Jasła można zobaczyć w Muzeum Regionalnym, do którego ofiarowała portret swoich rodziców, a w I Liceum Ogólnokształcącym portret patrona szkoły króla Stanisława Leszczyńskiego, co będzie dalszym przedmiotem badań młodych reporterów.

Zespół ligowy poszerzył zakres prac badawczych i udał się do Urzędu Miasta, gdzie Pani Inspektor Ewelina Jaworska – Fortuna zaprezentowała KSIĘGĘ HONOROWYCH OBYWATELI MIASTA JASŁA, a najmłodsi naukowcy odkryli pamiątkowe wpisy dokumentujące wręczenie Aktu Nadania Honorowego Tytułu i Medalu znakomitym osobistościom sceny sportowo- artystycznej za szczególne osiągnięcia oraz serdeczne więzi z naszym miastem. Oprócz dokumentów uczestnicy podziwiali wzór medalu oraz oglądali legitymację potwierdzającą jego otrzymanie.

Spotkania przebiegły w bardzo miłej i twórczej atmosferze.

Opiekun ligowego zespołu badawczego

Elżbieta Konopka