Stop nowotworom

18

W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem nasz zespół badawczy w składzie Marlena Szpak, Oliwia Betlej, Nikola Przebięda z klasy 2egimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle pracuje nad projektem ,,Jak zapobiec nowotworom’’.

Dowiedzieliśmy się jak poprawnie przeprowadzi wywiad, ankietę, sondę uliczną podczas wywiadu z psychologiem Panią Anną Sokołowską. W czasie wywiadu z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Panią Sabiną Wielkosz oraz lekarzem onkologiem Panem Mirosławem Kolbuszem uzyskaliśmy odpowiedz na pytania: Jakie czynniki powodują choroby nowotworowe i jak ich unikać?. Wśród młodzieży przeprowadziliśmy ankietę badającą stopień wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Nasze wnioski z badań to: Badani gimnazjaliści posiadają informacje na temat czynników kancerogennych oraz profilaktyki chorób nowotworowych lecz wiedza ta wymaga poszerzenia i udoskonalenia. 62% uczniów chciałoby edukacji prozdrowotnej związanej z zapobieganiem chorobom nowotworowym. Dla mieszkańców Jasła również ważne są działania antynowotworowe co wykazała nasza sonda uliczna.