Ogłoszenie o złożeniu oferty realizacji zadnia publicznego

24

Ogłoszenie o złożeniu oferty realizacji zadnia publicznego pn. „Warsztaty Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle w semestrze zimowym 2020/2021”.