Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła w 2018 r.

Szczegóły w załączniku