Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 grudnia 2017 r.

108

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 20 – „Podzamcze”, obejmujących działki ewidencyjne nr 397/3 i nr 397/4.