Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

100

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła w 2020 r.