OGŁOSZENIE O VII PRZETARGU na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 6 w Jaśle

81

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu, który wynosi 1 950,00 zł + 23% VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2020 r. o godz. 10oo w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 sala nr 102.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 398,50 zł przelewem na konto Miasta Jasła nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle w terminie do 16.01.2020 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto. Na przetargu należy okazać bankowe potwierdzenie przelewu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 203, 204 lub telefonicznie: 013-4486-312, 013-4486-326.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Pierwszy przetarg odbył się 10.08.2018 r.

Drugi przetarg odbył się 05.10.2018 r.

Trzeci przetarg odbył się 12.12.2018 r.

Czwarty przetarg odbył się 05.03.2019 r.

Piąty przetarg odbył się 29.08.2019 r.

Szósty przetarg odbył się 16.10.2019 r.