Ogłoszenie o przetargu z dnia 22 września 2017 r.

57

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 31,96 mzlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Jaśle.

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu, który wynosi  600,00 zł. + 23% VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 9.10.2017 r. o godz. 10oo w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 sala nr 102.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 738,00 zł. przelewem na konto Miasta Jasła  nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS Oddział w Jaśle w terminie do 6.10.2017 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto. Na przetargu należy okazać bankowe potwierdzenie przelewu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 203,204 lub telefonicznie   013-4486-312, 013-4486-326

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.