Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Asnyka 10

99

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 138,71 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 27,55 m2, zlokalizowanego przy ul. Asnyka 10. Przetarg odbędzie się 22.05.2023 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, sala nr 102.

Informacje podstawowe:

  • powierzchnia: 138,71 m2+27,55 m2 piwnica,
  • lokalizacja: parter budynku przy ul. Asnyka 10,
  • cena wywoławcza do przetargu: miesięczny czynsz najmu tj. 2 500,00 zł +23% VAT,
  • wadium: płatne do 17.05.2023 r. w wysokości 3 075,00 zł na konto Miasta Jasła nr 81 8627 1011 2001 0048 891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle,
  • termin i miejsce przetargu: 22.05.2023 r. godz. 13.30, Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, sala nr 102,
  • informacje dodatkowe: Urząd Miasta w Jaśle pokoje nr 203 lub 204, tel. 13 44 86 312 i 13 44 86 326.