Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 6

50

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 61,45 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 56,17 m2, zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 6. Przetarg odbędzie się 22.05.2023 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, sala nr 102.

Informacje podstawowe:

  • powierzchnia: 61,45 m2+56,17 m2 piwnica,
  • lokalizacja: parter budynku przy ul. 3 Maja 6,
  • cena wywoławcza do przetargu: miesięczny czynsz najmu tj. 2 800,00 zł +23% VAT,
  • wadium: płatne do 17.05.2023 r. w wysokości 3 444,00 zł na konto Miasta Jasła nr 81 8627 1011 2001 0048 891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle,
  • termin i miejsce przetargu: 22.05.2023 r. godz. 14.00, Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, sala nr 102,
  • informacje dodatkowe: Urząd Miasta w Jaśle pokoje nr 203 lub 204, tel. 13 44 86 312 i 13 44 86 326.