OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

42

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 59,96 m² + 28,52 m² piwnica  zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Rynek 7 w Jaśle.

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu, który wynosi  2 500,00 zł + 23% VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 sala nr 102.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 075,00 zł przelewem na konto Miasta Jasła nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle w terminie do 09.03.2020 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto. Na przetargu należy okazać bankowe potwierdzenie przelewu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 203, 204 lub telefonicznie   013-4486-312, 013-4486-326.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.