Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

45

Wykaz dotyczy Miasto Jasło Obręb nr 8 – Centrum Księga wieczysta KS1J/00063808/5. Garaż nr 1 o pow. 1,72 m² położony na działce ewid. nr 793/7 przy ul. Franciszkańskiej