OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

48

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu handlowo-usługowego o powierzchni 24,76 m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Sokoła 2 w Jaśle.

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu, który wynosi 1 250,00 zł + 23% VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2019 r. o godz. 10⁰⁰ w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 sala nr 102.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 537,50 zł przelewem na konto Miasta Jasła nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle w terminie do 21.03.2019 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto. Na przetargu należy okazać bankowe potwierdzenie przelewu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 203, 204 lub telefonicznie 013-4486-312, 013-4486-326

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Termin pierwszego przetargu: 06.02.2019 r.