Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 15 maja 2023 r.

70

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 15 maja 2023 r. o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.