Jasielskie forum konsultacyjne

2093

31 stycznia, o godz. 17.30 w Jasielskim Domu Kultury, odbędzie się spotkanie, podczas którego powołane zostanie jasielskie forum konsultacyjne. W skład dziesięcioosobowego forum, którego członkostwo ma charakter społeczny, ma wejść pięciu przedstawicieli Zarządu miejskich osiedli oraz pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających na terenie Jasła.

Jasło uzyskało dofinansowanie na „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jasła na lata 2014-2020”, którego przedmiotem jest określenie długoterminowych działań mających na celu rozwiązanie głównych problemów obszarów zdegradowanych, między innymi bezrobocia i migracji młodych ludzi.

Jedną z form uczestnictwa jaślan w zakresie przygotowania Programu jest powołanie forum mieszkańców do spraw rewitalizacji. – Będzie to forum konsultacyjne i opiniodawcze, a jego członkowie będą uczestniczyć w opiniowaniu głównych działań Gminnego Programu Rewitalizacji – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. – Chcielibyśmy również, aby po zakończeniu projektu, forum to, bogatsze o zdobyte doświadczenie, nadal działało na rzecz rozwoju naszego miasta – dodaje burmistrz.

Opracowanie Programu jest warunkiem ubiegania się o środki finansowe z UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 127 132,00 zł. Ze środków zewnętrznych Miasto na jego realizację uzyskało dofinansowanie w wysokości 114 418, 80 zł.