Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 18 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Jaśle, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym obejmujący działki nr ewid. 3221/20 i 3001/2 oraz działki nr ewid. 3221/21 i 3001/3 położone w Jaśle, obręb Nr 23 – Warzyce.