Informacja Burmistrza Miasta Jasła z 24 sierpnia 2021 r.

38

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie z dnia 24 sierpnia 2021 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb 14– Niegłowice, obejmującej działkę ewid. nr 1085 o pow. 0,0363 ha.