Informacja dotycząca zgłaszania rodzaju i powierzchni upraw maku i konopi w 2022 roku

111

Urząd Miasta w Jaśle informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) na uprawę maku i konopi włóknistych wymagane jest posiadanie zezwolenia Burmistrza Miasta Jasła.

Rolnicy zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w 2022 roku, proszeni są o zgłoszenie na piśmie areału do uprawy w terminie do dnia 7 września br. Wzór zgłoszenia dostępny jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaśle

Ww. zgłoszenia zostaną w terminie do 10 września br. przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w celu przygotowania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego stosownej uchwały, w której zostanie zatwierdzona ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz przedstawiona rejonizacja tych upraw w 2022 r.

Nie zgłoszenie powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych w ww. terminie będzie skutkować odmową wydania zezwolenia na jego uprawę. Ponadto informujemy, że kto uprawia mak i konopie włókniste bez zezwolenia wymaganego prawem, podlega odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaśle pod nr telefonu 134486382.