Informacja Burmistrza Miasta Jasła o przetargu – 10 czerwca

87

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)  informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2020 r. o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym, położonej w Jaśle obręb 2 – Ulaszowice, obejmującej działkę ewid. nr 2682/1 o pow. 0,0295 ha, oraz nieruchomości lokalowej o pow. użytkowej 56,10 m2, zlokalizowanej na działce ewid. nr 2682/2 o pow. 0,0170 ha.