Mieszkańcy za rozwojem przedsiębiorczości – wyniki z ankiety

302

Szanowni Państwo,
kolejna ankieta za nami. Przedstawiamy krótkie podsumowanie dotyczące wyboru trzech kluczowych wyzwań.

Z zaprezentowanych dziesięciu wyzwań, osoby, które wzięły udział w ankiecie, zdecydowały, że najważniejsze dla przyszłego rozwoju miasta, to:

  1. Tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwijania przedsiębiorczości -157 oddanych głosów;
  2. Tworzenie atrakcyjnej, przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do życia – 112 oddanych głosów;
  3. Poprawa komunikacji i współpracy mieszkańców, instytucji, firm i organizacji działających w mieście -85 oddanych głosów.

Serdecznie dziękujemy za wypełnianie ankiet.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w prace nad rozwojem Jasła oraz przesyłanie na adres: biurorzecznika@um.jaslo.pl swoich spostrzeżeń, pomysłów i uwag.

Dziękujemy za poświęcony czas!