Bezpłatne szkolenie warsztatowe -„Program Priorytetowy Mój Prąd”

23

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie warsztatowe „Program Priorytetowy Mój Prąd”.

Szkolenie odbędzie się 27 czerwca 2023 r. w godzinach od 9:30 do 14:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ulicy Towarnickiego 3A.

Szkolenie warsztatowe skierowane jest do osób fizycznych.

W spotkaniu wezmą udział Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Potwierdzenie wysyłane zostanie na adres mailowy, który podany został w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji nieotrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu pomimo wcześniejszej rejestracji organizator prosi o przesłanie informacji na podany adres mailowy. Pozwoli to na udział w szkoleniu osobom z listy rezerwowej.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę szkolenia.

Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich https://fundusze.podkarpackie.pl/