Zmarł franciszkanin o.Krzysztof Janas

517

27 października, w klasztorze franciszkańskim w Harmężach koło Oświęcimia, zmarł ojciec Krzysztof Janas. Odszedł w wieku 63 lat, w 40. roku życia zakonnego oraz w 34. roku kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 3 listopada w Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle.

Ojciec Krzysztof Janas urodził się 7 października 1958 r. w Trzcinicy. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1987 r. w Krakowie. Zdobył wykształcenie wyższe magisterskie. W czasie 1991 do 1996 – był w Klasztorze Franciszkanów w Chęcinach.

W Parafii Świętego Antoniego Jaśle był gwardianem franciszkanów i proboszczem od 1 lipca 1996 r. do 2000 r. Rozwinął akcję „Noworoczny Dar”. Był pomysłodawcą wydawania pisemka „Antoś” drukowanego od 14 marca 1999 r. Za kadencji ojca Krzysztofa powstał pomnik Świętego Antoniego na skwerze przy ulicy Mickiewicza montowany z Jego udziałem 10 czerwca 2000 r., po uchwale Rady Miasta w tej sprawie. Odsłonięcie i poświęcenie rzeźby patrona Jasła nastąpiło 13 czerwca 2000 r. Natomiast 2 lipca 2000 r. ojciec Janas i 46 osobowa grupa jaślan udali się na Ogólnonarodową Pielgrzymkę Wielkiego Jubileuszu 2000 do Rzymu. W latach 2012 – 2020 był gwardianem klasztoru franciszkanów w Krośnie i proboszczem tamtejszej Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Pomnik Św. Antoniego – skwer Jasło o. K. Janas

Od 2020 r. ojciec Krzysztof Janas był gwardianem i proboszczem franciszkańskiego Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach.

Tekst: Zbigniew Dranka,
fot. ze strony https://tiny.pl/9wddm