Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej, rozrywkowej organizowanej poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

  • osobiście: w Urzędzie Miasta w Jaśle w Kancelarii (parter) w godzinach pracy urzędu
  • pocztą tradycyjną na adres:
    Urząd Miasta w Jaśle
    ul. Rynek 12
    38-200 Jasło
  • elektronicznie korzystając z usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem imprezy.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Zawiadomienie o organizacji imprezy

Ile i jak zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Decyzję otrzymasz do 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Jak się możesz odwołać?

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie
za pośrednictwem Burmistrza Miasta w Jaśle. Musisz je złożyć do 3 dni od dnia doręczenia. Na rozpoznanie odwołania jest 7 dni. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

Dodatkowe informacje

Organ Gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy, jeżeli zagraża ono życiu lub zdrowiu ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagane warunki zabezpieczenia imprezy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna jest załącznikiem do zawiadomienia.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 44 86 375

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Oznaczenie dokumentu: FO/IK/SK/01/01

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content