Zaproszenie do konsultacji społecznych

76

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem do opracowania dokumentacji aplikacyjnej Projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego” w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uprzejmie informuje o rozpoczęciu partycypacji polegającej na poinformowaniu interesariuszy projektu na etapie tworzenia koncepcji przedsięwzięcia o prowadzonych działaniach.
Materiały dotyczące procesu partycypacji znajdują się na stronie Związku, jako Partnera Wiodącego, pod adresem https://wisloka.pl/zaproszenie-do-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-projektu-pozvanka-na-verejne-konzultacie-o-projekte/

Formularz zgłaszania opinii