Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Dołącz:

  • Dowód osobisty lub paszport.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu).
  • Jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić Twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie.
  • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) do wglądu. Jeśli chcesz, by pełnomocnik zameldował Cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.
    Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób korzystając z usługi Wyślij pismo ogólne na portalu Gov.pl

Ile i jak zapłacisz?

Zgłoszenia i zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały są wolne od opłat.

Pełnomocnictwo w sprawie meldunkowej jest wolne od opłaty.

Jeśli ubiegasz się o zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy lub udzielasz pełnomocnictwa musisz zapłacić opłatę skarbową.
Opłata skarbowa wynosi:

  • 17 zł za wydanie zaświadczenia
  • 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę wpłać na konto nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 tytułem: opłata skarbowa.
Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Zameldowanie i wydanie zaświadczenia nastąpi niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje​.

Dodatkowe informacje

brak

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna stanowi załącznik do wniosku.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 44 86 333
13 44 86 337

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Spraw Obywatelskich
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content