Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem, działka ewid. nr 2696/18 obr. 2 – Ulaszowice i działka ewid. nr 1/133 obr. 03A – PGR.

49

GN.6845.145.2023

Jasło, 2023-09-14

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem