Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 14/13

72

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899) podaję do publicznej wiadomości informację
o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu
o uchwałę Nr LI/493/98  Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 13 przy ul. 3 Maja 14 z udziałem w działkach ewid. nr 841/2 i 841/4, Obręb nr 8 – Centrum oraz częściach wspólnych budynku

-Powierzchnia użytkowa lokalu – 28,82 m2 na co składają się: pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój

– Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa

– Pomieszczenia przynależne do lokalu:  piwnica o pow. 6,50 m2

– Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością  lokalu w działkach ewid. nr 841/2 oraz 841/4  wynosi – 2882/181551

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi – 65 304,00 zł.

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty,
w wyniku której cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę  19 591,20 zł. 

Dla nieruchomości, z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Jaśle księgi wieczyste: nr KS1J/000095792/5 dla działki ewid. nr 841/2, oraz KS1J/00051046/8 dla działki ewid. nr 841/4.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski
w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.