Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998r.

Lokal mieszkalny nr 15 przy ul. 3 Maja 35, działki nr ewid.1325/4 i 1325/7, obręb nr 7 – Południe

-powierzchnia użytkowa lokalu – 36,44 m2 na co składają się, kuchnia, pokój,
 łazienka z wc, oraz przedpokój

-wyposażenie lokalu : instalacja elektryczna, kanalizacyjna i wodociągowa, gazowa,

-pomieszczenia przynależne do lokalu :  piwnica o pow. 6,63 m2

-wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością  lokalu w działce
 nr ewid. 1325/4 oraz w działce nr ewid. 1325/7 wynosi   –  43/1325

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi  –   96 415,00 zł.

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty,
w wyniku której:

– cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na
   kwotę  28 924,50 zł   

Dla nieruchomości z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Jaśle księgi wieczyste: nr KS1J/00055103/4 dla działki nr ewid.1325/4 i KS1J/00055104/1 dla działki nr ewid.1325/7.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.