Wyjazdy studyjne dla NGO

69

Zapraszamy chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Jasła do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym do Centrum Obywatelskiego w Krakowie. Wyjazd odbędzie się 28 lutego, a jego realizacja możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania ze środków norweskich w ramach projektu „Jasło, moje miasto, mój dom”.

Jednym z przedsięwzięć projektu „Jasło, moje miasto, mój dom” jest „Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności Organizacji Pozarządowych” i to właśnie w jego ramach Miasto Jasło realizuje zadanie „Wsparcie merytoryczne NGO’s w formie wyjazdów studyjnych”. Finansowane jest ono ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Pobyt w Centrum Obywatelskim w Krakowie ma służyć zapoznaniu się z profilem działalności Centrum (zaangażowanie społeczne i wsparcie aktywności obywatelskiej), poznaniu działań realizowanych wspólnie przez Miasto Kraków i organizacje pozarządowe, a także ma być wprowadzeniem w tematykę utworzenia „Miejsca Aktywności Obywatelskiej”.

Aby wziąć udział w wyjeździe studyjnym, należy przesłać wypełniony i podpisany przez osoby reprezentujące organizację formularz zgłoszeniowy na adres: konsultacje@um.jaslo.pl w terminie do 23 lutego 2024 r. (wzór formularza poniżej). Jedna organizacja pozarządowa może zgłosić na wyjazd maksymalnie dwie osoby.

Uwaga! W rekrutacji na wyjazd obowiązuje kolejność zgłoszeń!

**W przypadku niezebrania wymaganej liczby uczestników do 23 lutego 2024 r. przewidujemy kontakt z organizacjami, które wyrażą chęć zgłoszenia większej liczby osób. Proszę o ewentualną informację drogą e-mailową lub telefoniczną (dane kontaktowe podaję poniżej).

Szczegółowy harmonogram wyjazdu zostanie przesłany uczestnikom po 23 lutego 2024 r.

W ramach projektu przewidujemy także kolejny wyjazd 18 marca 2024 r. (poniedziałek) do Rzeszowskiego Laboratorium Miejskiego UrbanLab. O rekrutacji na wyjazd do Rzeszowa będziemy informować w późniejszym terminie.

Więcej informacji na temat udziału w wyjeździe można uzyskać pod numerem telefonu 13 4482 501 lub 13 4482 506 oraz korzystając z poczty elektronicznej pod adresem: konsultacje@um.jaslo.pl 

W razie pytań lub wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji.

EOG - napis