Wydawanie żywności

187

W przyszłym tygodniu, od poniedziałku do piątku (18-22 maja) odbędzie się wydawanie żywności dla uprawnionych mieszkańców Jasła, posiadających skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

PCK wydawać będzie żywność w dniach: 18,19,20 maja, w godz. 8-14, w swojej siedzibie przy ul. W. Pola 41 w Jaśle. Wydawanie żywności będzie zgodne z harmonogramem ustalonym przez MOPS w Jaśle.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle wydawać będzie żywność w dniach: 20,21,22 maja, w godz. 13-17. Miejsce wydawania to budynek NATUREX-u przy ul. K.K. Baczyńskiego 29 w Jaśle.