Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie za pomocą usługi „Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy
 • pocztą na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12,
  38 – 200 Jasło
 • osobiście: w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter), w godzinach pracy urzędu.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Ile i jak zapłacisz?

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu – 598 zł
Jeżeli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym wydanie decyzji jest bezpłatne.
Pełnomocnictwo – 17 zł

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
  lub
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
  Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

 • Decyzja o warunkach zabudowy – do 90 dni
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – do 65 dni
 • Decyzja o warunkach zabudowy dla wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora – do 21 dni
 • Do tego czasu nie wliczamy:
  • terminów uzgodnień z innymi organami,
  • okresów zawieszenia postępowania,
  • czasu potrzebnego na uzupełnienie lub korektę wniosku.

Jak się możesz odwołać?

Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła.

Dodatkowe informacje

Jeśli wniosek będzie niekompletny poprosimy Cię o jego uzupełnienie. Jeśli tego nie zrobisz nie będziemy mogli zająć się Twoją sprawą.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 44 86 343
13 44 86 332

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Architektury
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content