Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

  • elektronicznie korzystając z usługi pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP
  • drogą pocztową na adres:
    Urząd Miasta w Jaśle
    ul. Rynek 12
    38-200 Jasło
  • osobiście: w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jasła (parter budynku), w godzinach pracy urzędu.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Nie ma ustalonego wzoru wniosku. Możesz skorzystać z tego formularza.

Ile i jak zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Odpowiedź otrzymasz w ciągu miesiąca. Jeśli okaże się, że termin udzielenia odpowiedzi może się wydłużyć, poinformujemy Cię o tym.

Jak się możesz odwołać?

Możesz się odwołać od decyzji, w terminie 14 dniu od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

Wniosek możesz złożyć osobiście lub działając przez pełnomocnika. Jeśli udzieliłeś komuś pełnomocnictwa musisz zapłacić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, chyba że obejmuje Cię zwolnienie (małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo).

Dokumenty jakie musisz wypełnić:

W przypadku, gdy ubiegasz się o pomoc de minimis przedstaw wraz z wnioskiem o udzielnie pomocy:

W przypadku, gdy ubiegasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedstaw wraz z wnioskiem o udzielnie pomocy:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 4486376

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content