Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • osobiście:
  Urząd Miasta w Jaśle
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 12, pokój numer 6 i 7
  w godzinach pracy: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00
 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
 • przez formularz pisma ogólnego za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

 • wniosek wypełniany na stanowisku obsługi lub przesłany drogą korespondencyjną
 • jeżeli podstawę dokonania czynności ma stanowić dokument archiwalny należy złożyć jego urzędową kopię;
 • dokument sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG lub konsula.
 • do wglądu: dowód osobisty lub paszport.

Ile i jak zapłacisz?

Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
  Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego następuje niezwłocznie.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

 • Uzupełnienia dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej
  przedstawiciela ustawowego oraz na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub
  prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej;
 • uzupełnienia można dokonać wyłącznie w aktach stanu cywilnego znajdujących się w danym urzędzie stanu cywilnego na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny;
 • jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego uzupełnienia dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dołączona do wniosku.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer :
13 448 36 57
13 448 63 51

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Urząd Stanu Cywilnego
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content