Szkolenia dla NGO

111
Tablica informująca o realizowanym przedsięwzięciu Utworzenie centrum wspierania aktywności organizacji pozarządowych

28-29 września, w Pracowni Aktywności Społecznych Generatora Nauki GEN w Jaśle (ul. Bednarska 2), odbędzie się pierwsze z serii szkoleń dla organizacji pozarządowych z terenu Jasła. Szkolenie będzie dotyczyło zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych.

Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

  • omówienie charakterystyki zespołów (grup) ludzi w organizacjach pozarządowych,
  • rekrutacja pracowników i wdrożenie do pracy,
  • organizacja pracy pracowników  w NGO,
  • motywacja, rozwój, rozwiązywanie konfliktów wśród pracowników NGO,
  • sprawy kadrowo – płacowe i BHP pracowników zatrudnianych przez organizacje pozarządowe,
  • zatrudnianie pracowników przez organizacje w różnych formach (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa B2B, etc.)
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w organizacji pozarządowej,
  • inne zadania organizacji pozarządowej jako pracodawcy.

Do wzięcia udziału zachęcamy szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych zatrudniających pracowników lub mających zamiar zatrudniać pracowników.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać wypełniony i podpisany przez osoby reprezentujące organizację formularz zgłoszeniowy na adres: konsultacje@um.jaslo.pl w terminie do 25 września br. Jedna organizacja pozarządowa może zgłosić na szkolenie maksymalnie trzy osoby.

Uwaga! W rekrutacji na szkolenie obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na temat udziału w szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 13 4482 501 lub 13 4482 506 lub korzystając z poczty elektronicznej pod adresem: konsultacje@um.jaslo.pl

Wsparcie merytoryczne NGO w formie szkoleń jest realizowane w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” (przedsięwzięcie: Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności Organizacji Pozarządowych) finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa.