Fotowoltaika i pompy ciepła

Do realizacji proekologicznej inwestycji o wartości 1 216 tys. 285 zł, dofinansowanej w 85 procentach z funduszy europejskich, przystąpi wkrótce – wraz z partnerami – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Pax-Naftobudowa w Jaśle, która jest liderem projektu.

Umowę o dofinansowaniu przez UE tego projektu 23 sierpnia br. podpisali: wicemarszałek woj. podkarpackiego Maria Kurowska oraz prezes spółdzielni Pax-Naftobudowa Artur Gomułka i członek zarządu tej spółdzielni Agnieszka Kozłowska. – Spółdzielnia złożyła tak dobry projekt, że uzyskał on dofinansowanie – powiedziała Maria Kurowska po podpisaniu umowy, gratulując świetnie napisanego wniosku.

W ramach projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej”, mieszczącego się w III osi priorytetowej – czysta energia, blok mieszkalny spółdzielni Pax-Naftobudowa w Jaśle, budynek, w którym działają Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Floriańskiej w Jaśle oraz hale produkcyjne firmy Tubus w Czeluśnicy i Tarnowcu, zajmującej się przetwórstwem papierniczym, wyposażone zostaną w panele fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Projekt uzyskał 85-procentowe dofinansowanie ze środków unijnych, czyli około 890 tys. zł. Jego liderem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Pax-Naftobudowa, partnerami – WTZ i prywatna firma Tubus. Realizacja projektu ma się rozpocząć po rozstrzygnięciu przetargu, a zakończenie zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.

tekst i fot. st