Program „Cyfrowa Gmina”- Jasło otrzymało ponad 400 tys. zł

49

Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Gmina na podniesienie ochrony przed zagrożeniami oraz na wzmocnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych w sieci komputerowej.

W ramach otrzymanego wsparcia możliwy będzie między innymi zakup: dwóch serwerów, oprogramowania do wirtualizacji oraz nadzoru nad bezpieczeństwem pracy, narzędzia do zabezpieczenia pracy zdalnej, szkolenia dla obsługi informatycznej oraz audyt i diagnozę cyberbezpieczeństwa sieci komputerowej Urzędu Miasta w Jaśle.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Umowa opiewa na kwotę 411.761,23 zł.

logotypy - flaga Polski, cyfrowa Polska