Poznajemy odkrycia młodych badaczy z Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM

104
trzech chłopców czyta tekst, z przodu narysowane fale wśród nich ryby

10 i 11 maja br. w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle młodzi badacze Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM prezentowali wyniki swoich prac badawczych, odkryć i dociekań naukowych realizowanych w ramach 7. edycji tego projektu edukacyjnego.

Komisja oceniająca złożona z ekspertów powołanych przez Miasto Jasło oceniła 26 projektów badawczo-naukowych, w których uczestniczyło 79 uczniów pod opieką 23 nauczycieli z jasielskich szkół podstawowych. Procesy badawcze prowadzone były w obszarze edukacji wczesnoszkolnej, matematyczno-przyrodniczym i humanistyczny. Tematy projektów badawczych obrazowały szerokie spektrum zainteresowań jasielskich dzieci i młodzieży – ligowicze rozstrzygali m.in. takie dylematy jak:

  • „Jakiego koloru jest twoje życie? W jaki sposób kolory mogą wpływać na życie jaślan?”,
  • „Chcieć to móc, więc stop i dość! W jaki sposób pomóc młodym jaślanom wyplątać się z sieci mowy nienawiści i dezinformacji?”
  • „To moje miasto, moja ulica… naprawdę moje. Jak upowszechniać wśród jaślan wiedzę o patronach ulic naszego miasta?”
  • „Zielone osiedla” – jak młodzi jaślanie mogą promować ekologię wśród najbliższych sąsiadów?
  • Czy to, czego nie widzimy, istnieje naprawdę? – czyli jak niektóre pierwiastki, substancje i związki chemiczne wpływają na życie człowieka?

Wykorzystanie metody projektowej w edukacji szkolnej sprawiło, że uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności w atrakcyjny sposób, poszerzali swoje kompetencje nie tylko na poziomie przedmiotowym, ale także interdyscyplinarnym, nawiązywali kontakty z partnerami edukacyjnymi w najbliższym otoczeniu, uczyli się współpracy w grupie i technik publicznej prezentacji.

Uroczystość wręczenia nagród za najwyżej ocenione projekty badawcze odbędzie się 10 czerwca w Jasielskim Domu Kultury.