Podatek od nieruchomości – osoby prawne/deklaracja na podatek od nieruchomości

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Deklarację na podatek od nieruchomości wraz z odpowiednim załącznikiem:

Ile i jak zapłacisz?

Podatek obliczony w deklaracji (zgodnie ze stawkami określonymi w uchwałach Rady Miejskiej Jasła na dany rok) należy wpłacić bez wezwania, w kasie Urzędu Miasta Jasła lub na rachunek bankowy nr 06 8627 1011 2001 0048 6891 0004, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

  • opłatę skarbową, przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
    Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Uwaga! Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł wpłać podatek jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Wymiar podatku na koncie podatkowym podatnika wprowadzany jest w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji wraz z załącznikiem. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak się możesz odwołać?

Jeżeli nie złożyłeś deklaracji lub wysokość podatku jest inna, niż ta, którą wykazałeś w deklaracji, organ podatkowy przeprowadzi postępowanie podatkowe zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Możesz odwołać się od wydanej przez nas decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Deklarację na podatek od nieruchomości złóż w urzędzie miasta, zgodnie z miejscem położenia przedmiotów opodatkowania, do 31 stycznia każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Rady Miejskiej Jasła.
Wpłać podatek w terminie, aby uniknąć naliczenia odsetek od zaległości podatkowych oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Uchwała Rady Miejskiej Jasła w sprawie podatku od nieruchomości obowiązująca na terenie Miasta Jasła na rok:2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 44 86 308

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content