Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne/informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie: korzystając z usługi IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – Ministerstwo Finansów na platformie ePUAP
 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
 • osobiście: w punkcie obsługi klienta (pokój nr 1) lub Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter), w godzinach pracy urzędu.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami:

Ile i jak zapłacisz?

Kwota podatku zostanie wyliczona na podstawie złożonej przez ciebie informacji i aktualnie obowiązujących stawek podatkowych.

Złożenie informacji w sprawie podatku wraz z załącznikami – jest wolne od opłat.
Pełnomocnictwo (jeśli takie zostało udzielone) – 17 zł. Jeśli jest udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
  lub
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
  Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Odpowiedź otrzymasz od nas do miesiąca od złożenia kompletu dokumentów. W sprawach skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak się możesz odwołać?

Możesz odwołać się od wydanej przez nas decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Możesz również złożyć skargę, jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi w terminie lub jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu prowadzenia postępowania.

Dodatkowe informacje

Stawki podatku uchwala rada miasta.
Jeśli nie zapłacisz podatku w terminie może to spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Uchwała Rady Miejskiej Jasła w sprawie podatku od nieruchomości obowiązująca na terenie Miasta Jasła na rok:2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 44 86 322, 13 44 86 346, 13 44 86 389

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content