Strona główna Płatne strefy parkowania

Płatne strefy parkowania

Strefa Płatnego Parkowania (SPP) na terenie Miasta Jasła obowiązuje od 2007 r. Została wprowadzona uchwałą nr XII/89/07 Rady Miejskiej Jasła z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłaty i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Podka. z 2007 r. nr 113, poz. 2989).

Uchwałą nr XLI/351/2021 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłaty i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania zostało wprowadzonych wiele zmian w funkcjonowaniu strefy.

Nowe zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.

Strefa płatnego parkowania to wyznaczony i oznakowany obszar miasta, w którym za parkowanie na wyznaczonych miejscach postojowych w obrębie dróg publicznych należy uiścić opłatę.

Strefa oznaczona jest znakami drogowymi pionowymi początek strefy znak „D-44” – strefa parkowania oraz koniec strefy znak „D-45” – koniec strefy parkowania.

Obszar Strefy Płatnego Parkowania

Od 1 kwietnia 2021 r. strefa płatnego parkowania na terenie miasta Jasła została podzielona na dwie strefy:

Strefa I – oznaczona kolorem pomarańczowym

Strefa II – oznaczona kolorem zielonym

Strefa obowiązująca od 1 kwietnia 2021 r.

Strefa I (oznaczona kolorem pomarańczowym) obowiązuje na następujących ulicach:

• Basztowa (od skrzyżowania z ul. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II)
• Kołłątaja (od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Czackiego – prawa strona)
• Kołłątaja (przed Jasielskim Domem Kultury);
• Koralewskiego (od skrzyżowania z ul. Karmelicką do budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej)
• Koralewskiego (od budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do skrzyżowania z ul. Bednarską)
• Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Igielną do skrzyżowania z ul. Sokoła – prawa strona i od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Rejtana – prawa strona)
• Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Asnyka)
• Plac Żwirki i Wigury
• Rynek (część wschodnia)
• Sokoła;
• Stroma – parking Starostwo Powiatowe
• Czackiego
• Igielna
• Kadyiego;
• Krótka
• Nowa

Strefa II (zielona) obowiązuje na następujących ulicach:

 • Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Staszica)
 • Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego – prawa strona)
 • Staszica;
 • 3 Maja (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Ducala – prawa strona)
 • 3 Maja (od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Ducala – lewa strona i od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1 Maja – lewa strona)
 • Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Rejtana)
 • Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Dworcową)
 • Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sobieskiego)
 • Franciszkańska
 • Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Władysława Jagiełły)
 • Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego – lewa strona)

MAPA STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

OPŁATY ZA POSTÓJ I SPOSÓB ICH POBIERANIA

Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 17:00.

Wysokość stawek opłat za parkowanie.

Czas parkowania I strefa (pomarańczowa) II strefa (zielona)
za pierwsze pół godziny parkowania 1,00 zł
za pierwszą godzinę parkowania 2,00 zł 1,00 zł
za drugą godzinę parkowania 2,40 zł 1,20 zł
za trzecią godzinę parkowania 2,80 zł 1,40 zł
za czwartą i każdą następną godzinę parkowania 2,00 zł 1,00 zł

 

SPOSÓB UISZCZENIA OPŁATY

 • wykupienie biletów parkingowych w oznaczonych parkomatach
 • system płatności mobilnych (przy użyciu smartfona)
 • zakup karty abonamentowej w Urzędzie Miasta w Jaśle

Od 1 kwietnia 2021 r. nie obowiązują papierowe jednorazowe karty parkingowe.

Wykup biletu w parkometrze wymaga podania numeru rejestracyjnego parkowanego pojazdu.

Instrukcja obsługi parkometru

Operatorzy aplikacji umożliwiających uiszczanie opłaty za parkowanie w płatnej strefie parkowania:

Parkuję z AnyPark

ABONAMENTY MIESIĘCZNE

Karty abonamentowe miesięczne wydaje się na 1 miesiąc kalendarzowy lub na 30 kolejnych dni do dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniej jednak niż dzień jej zakupu. Na wniosek karty te, mogą być wydawane na dwa lub więcej miesięcy kalendarzowych, nie dłuższy jednak jak do końca roku kalendarzowego, w którym następuje ich wydanie. Karty wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej.

Miesięczna opłata abonamentowa:

 • 150,00 zł – uprawnia do parkowania pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym;

Dla osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku położonym na terenie stref płatnego parkowania w wysokości (abonament dla mieszkańca):

 • 50,00 zł – za jeden miesiąc za pierwszy pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal mieszkalny, uprawniająca do parkowania na każdym płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz przy jednej wskazanej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie zgodnie z wykazem ulic, o którym mowa w załączniku
 • 80,00 zł – za jeden miesiąc za drugi i każdy następny pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal mieszkalny, uprawniająca do parkowania na każdym płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz przy jednej wskazanej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie zgodnie z wykazem ulic, o którym mowa w załączniku

Wniosek o wydanie abonamentu miesięcznego dla mieszkańca

Wykaz ulic dodatkowych do parkowania.

Abonament dla osoby niepełnosprawnej

Karty abonamentowe miesięczne wydaje się na 1 miesiąc kalendarzowy lub na 30 kolejnych dni do dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniej jednak niż dzień jej zakupu. Na wniosek Karty te, mogą być wydawane na okres dwóch lub więcej miesięcy kalendarzowych, nie dłuższy jednak jak do końca roku kalendarzowego, w którym następuje ich wydanie. Karty wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej.

Abonamenty dla osób niepełnosprawnych posiadających ważną kartę osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450) zameldowanej na pobyt czasowy lub stały na terenie miasta Jasła wynoszą:

 • 10,00 zł za każdy miesiąc na jeden pojazd, uprawniające do parkowania na każdym płatnym miejscu postojowym w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Miasta Jasła;
 • 100,00 zł za jeden rok kalendarzowy na jeden pojazd, uprawniający do parkowania na każdym płatnym miejscu postojowym w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Miasta Jasła.”

Abonamenty wydawane są na wniosek:

 • osoby posiadającej kartę osoby niepełnosprawnej
 • rodzica opiekującego się dzieckiem posiadającym kartę osoby niepełnosprawnej
 • współmałżonka osoby posiadającej kartę osoby niepełnosprawnej
 • opiekuna prawnego osoby posiadającej kartę osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie abonamentu dla osoby niepełnosprawnej – formularz

Wniosek o wydanie abonamentu należy złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Sokoła 8, 38-200 Jasło. Abonament będzie wydawany w następnym dniu roboczym po dniu złożenia wniosku.

OPŁATA DODATKOWA

Za nieuiszczenie opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

 • 50,00 zł – jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania o nieopłaconym postoju
 • 100,00 zł – jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie dłuższym niż 7 dni od wystawienia wezwania o nieuiszczonym postoju.

Opłatę dodatkową można uiścić (w tytule należy podać nr zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu)

 • w kasie Urzędu Miasta Jasła ul. Rynek 12 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 740-1645, wtorek, środa, czwartek: 740-1500 piątek i ostatni dzień roboczy miesiąca: 740-1300.
 • w Banku Spółdzielczym w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2, 38-200 Jasło 60 8627 1011 2001 0048 6891 0002

Wszelkie informacje dotyczące Strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Sokoła 8, 38-200 Jasło, tel. 134486380; e-mail: wgo@um.jaslo.pl

Uchwała nr XL/345/2021 Rady Miejskiej Jasła w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Uchwała nr XLI/351/2021 Rady Miejskiej Jasła zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Uchwała nr L/454/2021 Rady Miejskiej Jasła zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Uchwała nr LXXI/600/2022 Rady Miejskiej Jasła zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content