Strona głównaPłatne strefy parkowania

Płatne strefy parkowania

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XII/89/2007 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ze zmianami na terenie Miasta Jasła wprowadzono strefę płatnego parkowania niestrzeżonego. Płatna strefa parkowania to wydzielona część miasta, w której mamy obowiązek ponosić opłaty za parkowanie pojazdu na drodze publicznej.

Strefa płatnego parkowania oznaczona jest znakami drogowym pionowymi „D-44” – strefa parkowania oraz znakiem „D-45” – koniec strefy parkowania. Obecnie w Jaśle płatna strefa parkowania liczy około 230 miejsc postojowych.

Opłaty oraz sposób ich uiszczania:

Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 17:00.

Opłatę za parkowanie w płatnych strefach parkowania można uiścić kupując karty parkingowe w punktach handlowych wskazanych na tablicach informacyjnych płatnych stref parkowania, korzystając z parkometrów oraz za pomocą aplikacji mobilnych płatności (za pomocą telefonów komórkowych).

Operatorzy aplikacji umożliwiających uiszczanie opłaty za parkowanie w płatnej strefie parkowania:

Stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

 • 1,00 zł – za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania,
 • 1,00 zł – za rozpoczętą drugą i każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania.

Rodzaje i wysokości abonamentów:

 • Abonament dzienny za jedno stanowisko parkingowe ogólnodostępne – 7 zł,
 • Abonament miesięczny za jedno stanowisko parkingowe ogólnodostępne – 100 zł.

Kartę abonamentową miesięczną wystawia się na okres pełnego miesiąca kalendarzowego na wniosek osoby zainteresowanej. Karta ta może być wystawiana na okres dwóch lub więcej miesięcy kalendarzowych, nie dłuższy jednak jak do końca roku kalendarzowego, w którym następuje jej wydanie.

Pamiętaj!

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, posiadającą kartę parkingową dla inwalidów jesteś uprawniony do parkowania pojazdu we wszystkich strefach płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła bez konieczności uiszczenia opłaty za postój. Karta parkingowa dla inwalidów musi być wystawiona za przednią szybę pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie przez osobę kontrolującą.

Oznakowanie pojazdu:

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za parkowanie (kartę abonamentową, jednorazową kartę parkingową, wydruk z parkometru) lub dokument uprawniający do bezpłatnego parkowania (np. kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej) kierujący pojazdem winien umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony zgodnie z instrukcją zamieszczoną na kartach parkingowych. W przypadku wniesienia opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych, potwierdzenie dokonania opłaty zostaje w formie elektronicznej umieszczone na odpowiednim serwerze, pozwalającym na elektroniczną weryfikację wniesionej opłaty. W takim przypadku pojazd powinien być oznakowany w sposób przewidziany przez operatora systemu płatności mobilnych poprzez umieszczenie naklejki operatora na przedniej szybie pojazdu w widocznym miejscu (naklejki operatorów mobilnych płatności można otrzymać w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Sokoła 8, 38-200 Jasło).

W przypadku stwierdzenia nie wniesienia opłaty za parkowanie w płatnej strefie parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

1) 30,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie 7 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty;

2) 50,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1. W przypadku nie wniesienia powyższej opłaty w terminie 14 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty, ściągnięcie opłaty nastąpi w trybie egzekucji administracyjnej.

Parkowanie pojazdu po upływie czasu określonego na bilecie kontrolnym jest równoznaczne z brakiem wniesienia opłaty za płatny parking. Również nie wyłożenie za przednią szybę pojazdu biletu kontrolnego, abonamentu, karty zerowej, karty parkingowej dla inwalidów czy naklejek operatorów mobilnych w sposób umożliwiający ich poprawne odczytanie jest uznawane jako brak wniesienia opłaty za parkowanie. Kontrolę w zakresie uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania prowadzi Straż Miejska w Jaśle.

Płatna strefa parkowania na terenie Miasta Jasła obowiązuje na wymienionych odcinkach ulic:

 • Basztowa od skrzyżowania z ul. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II,
 • Rynek (część wschodnia),
 • Stroma – parking Starostwo Powiatowe,
 • Koralewskiego od skrzyżowania z ul. Karmelicką do budynku Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
 • Plac Żwirki i Wigury,
 • Sokoła,
 • Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Asnyka,
 • Staszica: od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (prawa strona) i od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Dworcową (lewa strona), od skrzyżowania z ul. Dworcową do końca ulicy (prawa i lewa strona),
 • ul. Kościuszki na następujących odcinkach: od skrzyżowania z ul. Igielną do skrzyżowania z ul. Sokoła (prawa strona), od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Rejtana (prawa strona) i na wysokości bloku nr 20
 • Kołłątaja od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Czackiego (prawa strona),
 • 3 Maja od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Ducala (prawa strona),
 • Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Staszica,
 • Kołłątaja przed Jasielskim Domem Kultury,
 • Słowackiego od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego (prawa strona)
 • 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Ducala (lewa strona) i od skrzyżowania z ul. Szopena do skrzyżowania z ul. 1-go Maja (lewa strona).

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Rozmiar czcionek
Tryb czytania