Patriotycznie …

58

Również w Jaśle, tak jak i w całym kraju, obchodzono rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach oficjalnych obchodów  odbyła się msza św. w sanktuarium św. Antoniego, przemarsz z orkiestrą ulicami miasta i złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim.

Wśród uczestników tegorocznych uroczystości byli przedstawiciele parlamentarzystów, samorządów wszystkich szczebli, kombatantów, służb mundurowych, organizacji politycznych i społecznych, stowarzyszeń, szkół i instytucji.

W imieniu mieszkańców Jasła kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza złożyła delegacja z burmistrzem Ryszardem Pabianem, sekretarzem miasta Jasła Pawłem Rzońcą oraz radnymi Rady Miejskiej Jasła. Obchody uświetniła Miejsko – Kolejowa Orkiestra Dęta, kilkadziesiąt pocztów sztandarowych, harcerze Hufca Jasło oraz młodzież z klas mundurowych.